6. odd. školní družiny v domažlickém podzemí

Před horkým letním čtvrtkem našly děti z 6. oddělení úkryt v domažlickém podzemí. Nejprve si vyslechly historii a využití podzemních chodeb. Následně se pustily do prozkoumání zdejšího podzemí, kde potkaly paní Nevěstu a pana Škalníka. I přes prvotní strach některých žáků, byli nakonec všichni z prohlídky nadšeni. Tímto bych ráda poděkovala průvodcům panu
Čánimu a Jakubovi za příjemně strávené odpoledne.
(vych. pí J. Kůstková)

Comments are closed.