Výchova ke zdraví v 6.C

Třída 6. C se v rámci předmětu Výchova ke zdraví účastnila projektu Duševní zdraví aneb Všech 5 pohromadě pořádaný Národním ústavem duševního zdraví. Všechny školy a všichni žáci, kteří se projektu účastnili, byli zařazeni do soutěže o Tablet Lenovo Tab P11 plus. Štěstí se usmálo na našeho žáka Pavla Kozu, který z rukou pana ředitele Ivana Rybára, za přítomnosti vyučující Petry Rybárové a třídního učitele Michala Tesaře, převzal s vítězným úsměvem svoji výhru.
Výherci moc blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. (ŘŠ p. I. Rybár, p. uč. P. Rybárová a M. Tesař)

Comments are closed.