Muzikál Mary Poppins

Ve středu 11. května zhlédli žáci naší školy muzikál Mary Poppins, který nastudovali žáci i učitelé domažlické Základní umělecké školy Jindřicha Jindřicha ve spolupráci s MKS. Velký obdiv a poděkování patří nejen paní režisérce Václavě Brettschneiderové, která dávala celý muzikál dohromady, ale i všem účinkujícím, kteří podávali naprosto profesionální výkony a zvládli během 3 dní 9 repríz. Tento významný kulturní počin se setkal s velmi příznivým ohlasem. Děkujeme všem, kteří svým příkladným chováním během vystoupení a náležitým aplausem, dokázali ocenit dřinu, kterou všichni aktéři do celé akce vložili.
(pí uč. H. Jindřichová)

Comments are closed.