Oslava úrody ve ŠD

Podzimní měsíce jsou spojené s obdobím oslav konce sklizně úrody z polí, sadů a zahrad, a tak i děti ze školní družiny slavily tento týden své jablkobraní, dýňobraní a polnobraní. Na daný den byla určena barva oblečení, ve které děti přišly do dužiny. Kromě ochutnávání a poznávání různých druhů brambor si děti poté zasoutěžily o nejlepšího sběrače brambor. Z jablíček si usušily křížaly na zimu, společně vydlabaly dýně, které zkrásněly prostory školní družiny.
(pí vych. J. Kůstková a P. Javůrková)

Comments are closed.