Podzimní pouštění draků ve šk. družině

Barevný podzim je spojován s tradicí pouštění draků, proto si i děti ze školní družiny vyzkoušely tuto aktivitu u Tří vrb. Díky ideálním povětrnostním podmínkám se ve středu nad loukou vznášeli pestrobarevní draci. Přestože měli někteří problémy s přistáním, odpolední létání jsme si náramně užili.
(pí vych. J. Kůstková a P. Javůrková)

Comments are closed.