Týden s domažlickým „Íčkem“

Městské informační centrum Domažlice připravilo pro žáky prvního stupně tzn. „Domažlickou
poznávačku“. Cílem bylo zábavnou formou seznámit děti s významnými osobnostmi, které působily nebo
žily nějakou dobu v Domažlicích.
Vycházka začínala v Kulturním centru – Pivovar Domažlice, kde žáci hledali tři úkoly a zaznamenávali
správné odpovědi do křížovky. Vycházka pokračovala po stopách známých spisovatelů na náměstí Míru a
do Vodní ulice V informačním centru pak děti odevzdaly vyluštěnou tajenku a dostaly malou odměnu.
Děkujeme paní Janě Svobodové a ostatním zaměstnancům za perfektně připravenou akci, která malé
průzkumníky velmi bavila.

Třídní učitelky zúčastněných tříd.

 

Comments are closed.