Žáci 4. tříd na návštěvě

Během listopadu navštívili žáci 4. ročníků naší školy novou služebnu Městské policie v Domažlicích. Měli možnost vidět kamerový systém města, vyzkoušet si uniformy policistů a projít si celou budovou, která dříve sloužila jako knihovna. Za vše velký dík patří policistce paní Chladové.
(pí vych. E.Hojdová)

Comments are closed.