Přespolní běh

Dne 6. 10 se v areálu baseballového hřiště uskutečnilo okresní kolo v přespolním běhu. Za naši školu startovalo celkem 46 závodníků. V kategorii starších dívek se nám podařilo vyhrát a tím jsme postoupily do kraje. St. hoši byli ve své kategorii na 3. a ml. dívky na 5. místě. Všem závodníkům blahopřejeme. Dík patří i p. učiteli Kubalovi za pomoc při zajištění a organizaci okresního kola

Kraj se uskutečnil v Plzni, dne 11. 10 v borském parku. Děvčata byla plna obav z delší tratě, ale i větší konkurence. Počasí i celý závod se vydařil  a ve složení Kokaislová K., Váchalová L., Sekeráková M. Levičková S., Pejsarová N. a A. Lásková obsadila 7. místo. Všem závodnicím gratuluji a děkuji za reprezentaci školy.                   

 

Mgr. B. Váchalová 

 

Comments are closed.